Produkter & Tjänster

Display

Vi hjälper dig att marknadsföra ditt företag med hjälp av roll-ups och andra exponeringsmaterial. Eftersom formatet är ihoprullat skapar det en smidig och enkel transport. Monteringen tar bara 30 sekunder och vi har flera olika modeller och storlekar. Du kan även välja en montervägg eller podium för att skapa en större helhetsbild av ditt budskap. Vi tar även fram posters, affischer samt vepor.

Ladda ner en pdf för ytterligare info om våra gatupratare.

Ladda ner en pdf för ytterligare info om våra rollups.

Ladda ner en pdf för ytterligare info om skylten XL Stand.

Gatupratare
Display Rollup
Display 1